logo
Teog 2017 Çıkmış Sorular
Teog 2017 Çıkmış Sorular
1.
I.Hareketleriyle örnek olan sakin, dürüst bir insandı.

II.Hızlı hareketlerle bavulunu topluyor, bir an önce gitmek

III.Hava şartlarının olumsuzluğundan hareketi- miz iki gün

IV.İnsan, hareketlerine sadece toplum içinde değil her zaman dikkat

 
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “hareket” kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" B) I ve IV.
Soru Açıklaması
2.

 1. Yazar, çeviriden geçilmeyen edebiyat alanında her bakımdan yüzümüzü ağartacak eserler ortaya koyduğu için edebiyat dünyasında söz sahibi olmuştur.


Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yaptıklarıyla başkalarının övünç duymasını sağlamak
Soru Açıklaması
3.
I.Gülüşün mavi güneşler dağıtır

II.İki iri yakut damlası gözlerin

III.Gül yaprağına işlenmiş

IV.Bir özlemsin yaşlanmayan

 
Bu dörtlüğün ikinci dizesinde bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Benzetme
Soru Açıklaması
4.

 1. (I) Sabah olunca kamp malzemelerini toplayıp geldiğim yoldan inmeye başladım. (II) Kim bilir, belki başka bir zaman zirveye çıkmayı amaçlayarak hazırlıklı şekilde buraya tekrar


gelebilirim. (III) Sisten dolayı, dağa tırmanırken algılayamadığım arazi şimdi buruşuk bir halı gibi her yöne uzanmaktaydı. (IV) Alplerdeki bu serüvenim tamamlanmıştı ama dağların çekici- liğinden kurtulamamıştım.

 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gisinde neden-sonuç ilişkisi vardır
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
5.

 1. (I) Okumak, her şeyi daha iyi öğrenmenin ilk anahtarıdır. (II) Bilgi dünyasının en büyük kapısı onunla açılır. (III) Bu anahtar mutlaka herkesin cebinde bulunmalıdır. (IV) Sadece


anahtarı cebinde olanlar bilgi dünyasının köşk gibi evlerine girebilir.

 

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
Doğru Cevap: "A" I. cümlede beklenti söz konusudur
Soru Açıklaması
6.

 1. Ne iş yaptığınızı soranlara, ‘‘Şairim.’’ diyebildiğinizde bu ülkede edebiyatın bir yerlere gelmeye başladığını düşünebilirsiniz.


 
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenene anlamca en yakındır?
Doğru Cevap: "B" Edebiyatın gelişmesi için şiirin ve şairliğin ne kadar önemli bir uğraş olduğu anlaşılmalıdır
Soru Açıklaması
7.

 1. Pırıl pırıl bir sabahtı. Güneş ışınları, her yeri ısıtıyor; palmiyelerin, mor salkımlarla donanmış konsolos çiçeklerinin, balkonlardaki sardunyaların üzerine sımsıcak dökülüyordu. Sokaktaki insanlar tatlı bir telaş içindeydi. Öğrenciler konuşa konuşa okul yolunu tutmuş, esnaflar da dükkânlarını açmıştı. Bir delikanlı, elinde hortum yerleri yıkıyor; şalvarlı sütçü evlere süt dağıtıyordu.


 
Bu metnin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Benzetmeden yararlanılmıştır
Soru Açıklaması
8.

 1. Çocuklar gülerek, keyif alarak öğrendikleri hiçbir şeyi kolay kolay unutmazlar. Dolayısıyla mizah, çocukların yeni bir şeyler öğrenmesinde ve okumayı sevmesinde keyifli bir yoldur, diyebiliriz. Rıfat Ilgaz, mizahın insanın doğasında olduğunu, dolayısıyla bilgi olmadığını söyler. Bilgi değildir ama çocuğu bilgiye götüren yolun taşlarını mizahla döşediğinizde öğrenme daha kuvvetli


 

Bu metinde ‘‘mizah’’ ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "C" Öğretimde kullanılabilecek bir araçtır.
Soru Açıklaması
9.

 1. Yeşil okul, düz ve geniş bir alana kurulu. Okuldaki sınıfların duvarları yok. Tropikal iklime sahip olan Endonezya’da zaten binaların ısıtılması gerekmiyor. Bu okulda çocukların spor yapabilecekleri alanlar; uygulama yapabilecekleri mutfak, çikolata fabrikası, organik tarım alanları bulunuyor. Okul için gerekli elektrik enerjisinin büyük bir bölümü güneş panellerinden ve küçük bir hidroelektrik türbininden sağlanıyor. Yeşil okul, büyük oranda bambudan inşa edilmiş. Esnek, sağlam, hafif ve maliyeti düşük bir malzeme olduğundan okuldaki eşyaların da çoğu


 
Bu metinde ‘‘yeşil okul’’ ile ilgili aşağıdakiler-den hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Eğitim ve kültür hayatına sağladığı katkılara
Soru Açıklaması
10.

 1. Kendisi için en uygun hedefi belirleyen kimse, o yolda emin adımlarla ilerler. Ötekiler ise ken- dileri için uygun olandan daha yükseği, daha kusursuzu arayayım derken hedefe ulaşamadan


 
Bu düşünceleri dile getiren birinin aşağıda- kilerden hangisini söylemesi beklenir?
Doğru Cevap: "C" Hedefimi doğru bir şekilde belirleyip ona odaklanırım.
Soru Açıklaması
logo
Teog 2017 Çıkmış Sorular
Teog 2017 Çıkmış Sorular
11.

 1. Bizde eleştiri elbette yok. Eleştiriyi, eleştiri ahlakını sanatçıların kendisi kurar. Onlar, sanatla ilgisi olmayan sözlerle birbirlerini övdükçe, sanatlarını her şeyden daha üstün tutup kusurlarını görmezden geldikçe eleştiri olmayacaktır. Sanatçıda olmayan bir eleştiri ahlakını eleştirmenden nasıl bekleyebiliriz?


 
Bu metinde yazarın “sanatçılar” ile ilgili ya- kındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eleştirilerinde nesnellikten uzaklaşmaları
Soru Açıklaması
12.
 

 1. Yaşlılık, kavramların en somutlarındandır. Gerçekliği yüzlerde, ellerde, yürüyüşlerde ve seslerde iyiden iyiye belirgindir. Bu nedenle yaşlılar, çoğumuzun gözünde sadece yaşlıdır. Oysa yaşlıların davranışları sıradan değildir, sözleri de. Biriyle laflamak için fırsat kollarlar, bulduklarında da uzun uzun konuşurlar. Gelmişten, geçmişten... En çok da bozulan toplumdan, kaybolan değerlerden, saygıdan şikâyet ederler ve kaçınılmaz olarak hastalık- lardan.


 
Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" Yaşlılıkta insanlar daha duygusal ve alıngan olur.
Soru Açıklaması
13.

 1. Örneğin beynimizin sol yarısı matematiksel işlemler, sayılar, analiz ve konuşma gibi alanlarda etkin ama bunları yavaş öğreniyor ve kolay unutuyor.

 2. Bu öğrenme şekli sayesinde beyninin sağ yarısını iyi kullananlar yaşadıklarını kolay kolay unutmuyorlar

 3. Beynimizin sağ yarısı ise müzik, ritim, ses, hayal, yaratıcılık, renkler, hacim ve boyutlar, tat ve kokular gibi birçok alanda etkin

 4. Beynimizin sağ yarısı parçaya değil bütüne odaklanarak öğreniyor

 5. Beynimizin sağ ve sol yarısı birbirinden çok farklı görevler üstlenmiştir.
  Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

   

Doğru Cevap: "C" 5-1-3-4-2
Soru Açıklaması
14.

 1. Küçücük bir çocuktum. Her tarafın buzla kaplandığı bir kış günüydü. Sabahın erken saatlerinde evimizin içini kızgın sobada yanan kömürün kokusu sarmıştı. Babam, havalanması için salonun geniş, iki kanatlı penceresinin tekini açmıştı. Kar yağmıştı; dar caddemizden tek tük geçen insanları, kapalı kanadın ardından dalgın dalgın seyrediyordum. Aniden cama vuran küçük bir gövdenin ve kanatların çılgın sesiyle kendime geldim. Salona bir serçe girmiş, çıkmaya çalışıyordu. Hemen pencereyi kapatarak babama koştum. “Kuş!” dedim. “İçeriye bir kuş girdi!” Artık bir kuşa sahiptim. Ne de güzeldi kendinden küçük bir canlıya sahip olabilmek!


 
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "A" Anı
Soru Açıklaması
15.

 1. Kapının arkasında uzunca boylu, seyrek saçlı, sağlam yapılı bir adam duruyordu. Kendisini tanımadığım hâlde içimden bir ses bana adamın Binbaşı Ali olduğunu söylüyordu. Adam misafirlerini iyice süzdü, sonra sert adımlarla bize doğru yürüdü. Yanımıza geldi, yüzünde tatlı bir gülümseme vardı.


 
Bu metnin olay, yer, zaman, şahıs ve varlık kadrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yer unsuru ayrıntılarıyla betimlenmiştir.
Soru Açıklaması
16.

 1. Salih ( ) karmaşık duygular içinde çekti oltayı. Balığı yemezdi ( ) niçin mi tutardı ( ) Yakalayıp tekrar göle bırakmak için tutardı. Biraz düşün- dü ( ) çekti, çekti...


 
Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin- den hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" (,) (,) (?) (;)
Soru Açıklaması
17.
1.            Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" Bisiklet sürerken birden karşısına çıkan köpek yavrularını farketmedi.
Soru Açıklaması
18.

 1. Ne zaman gelsem kapıların açık


I

II

Bereketi sofranda

Ruhu doyuran o bereketli iksir Bütün dertlere derman

III

Bir fısıltı gibi

İçimize üflenen mana IV

 
Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi fiilimsidir?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
19.

 1. Şair, bu olağanüstü manzarayı gördüğünde


- - - -

 

Bu cümle aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa öge dizilişi ‘‘Özne - Zarf tamlayıcısı - Yer tamlayıcısı - Nesne - Yüklem’’ şeklinde olur?
Doğru Cevap: "B" ruhunda bir gurbet akşamı yaşayacaktır
Soru Açıklaması
20.
1.            Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Okuduğum kitapların birinde / sevmek / sözcüğünün altının çizildiğini / gördüm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Araç çubuğuna atla