logo
6.Sınıf Türkçe Sıfatlar Test
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?
Doğru Cevap: "C" Minik bir kız, gemilere el sallıyordu.
Soru Açıklaması
2.
"Kimi niteleme sıfatlarının ilk ünlüsüne kadar olan bölümü m, p, r, s ünsüzlerinden yakışanıyla bir örnek haline getirilir ve sözcüğün başına eklenerek sıfat pekiştirilir." Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir pekiştirme sıfatı vardır?
Doğru Cevap: "D" Sapasağlam kadın bir anda yatağa düştü.
Soru Açıklaması
3.
Bu hazin yolcuların en küçüğü,
Bir zaman baktı o viran kuyuya;
Ve neden sonra taşlı bir yüzüğü
Parmağından sıyırıp attı suya.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Doğru Cevap: "C" Belgisiz sıfat
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
Doğru Cevap: "A" Kedi, arkadaki mutfak kapısından kaçtı.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim birden çok sıfatla nitelenmiştir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.