Açıklama:

 


 1. Yazarken kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım; kendi gidişimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar üstüme fena abanır, yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, horoz resimleri yaparmış da, uşaklarına, atölyesine hiç horoz sokmamalarını tembih edermiş, ben de öyle…Yazarın, paragraftaki ressam gibi davranma­sının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 2. Okumaya çok zaman ayırdığından yazılarını ihmal etmesi
 3. Uzun sürede kazandığı saygınlığı yitirme kaygısı
 4. Özgün eserler verememe korkusu
 5. Kendine gereğinden fazla güvenmesi

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili gerçekleştiren kişi farklıdır?
 2. Büyüyünce bunları mutlaka anlarsın.
 3. Neden bu kadar ağlıyorsun?
 4. Kıyafetleri sabaha kadar ütülesin.
 5. Bir hata daha yaparsan yanarsın.

 

 1. Yükselmeli, dokunmalı altın gök çatıya.

Doymaz insan denen kuş yükselmeye, aşmaya

Uğraş, didin, düşün, ara, bul…

Bu dizelerde aşağıdaki kiplerden hangisinin örneği yoktur?

 1. Geniş zaman kipi
 2. Gereklilik kipi
 3. İstek kipi
 4. Emir kipi

 

 1. Uygar toplumu, toplumsal olaylara bilinçli yaklaşan insanlar oluşturur. Bu insanlar günlük yaşamda kendilerine ve çevrelerine karşı görev­lerini aksatmadan yerine getirirlerse, o zaman iyi vatandaş olmaya hak kazanırlar. İşte mutlu­luk da iyi vatandaşın duyduğu iç rahatlığından başka bir şey değildir. Paragrafta, insanın iç rahatlığı aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?
 2. Yasamdaki değişmelere ayak uydurmasına
 3. Toplumsal sorumlulukları yerine getirmesine
 4. Deneyimleri doğrultusunda davranmasına
 5. Dayanışma duygusunu geliştirmesine

 

 1. (1) Nehrin kumlu sahilinden ateşin yandığı yere doğru ilerledim. (2) Burası, suların azgın zamanında oyduğu bir kovuktu. (3) Şimdi sular çekildiğinden rahatça kullanılabilecek bir barınaktı (4) Ateşi karşısında duran üç çocuk vardı. Numaralanmış cümlelerin hangisin yüklemi çekimli eylemdir?
 2. A) 1 B) 2 C) 3           D) 4

 

 1. (1)Ağabeyim, öğretmenliğe başladığında yirmi dört yaşındaydı, her zaman yaşına göre daha olgun davranırdı. (2) O ışıltılı yüzünden tebessüm hiç eksik olmazdı. (3) Bardağın dolu tarafını görenlerden olduğu için çevresindekilere iltifat

etmeyi ihmal etmezdi. (4) İyi bir şeyler duydu mu birkaç defa “Ne mutlu, ne mutlu!” derdi. Yanlışlar için üzülür; eliyle, diliyle gördüğü yanlışları düzeltmeye çalışıverirdi.  Numaralanmış cümlelerin hangisinde kurallı birleşik eylem vardır?

 1. A) 1 B) 2 C) 3           D) 4

 

 1. (1) Nehrin kumlu sahilinden ateşin yandığı yere doğru ilerledim. (2) Burası, suların azgın zamanında oyduğu bir kovuktu. (3) Şimdi sular çekildiğinden rahatça kullanılabilecek bir barınak olmuştu. (4) Ateşi karşısında biri kız, ikisi erkek üç çocuk ısınmaya çalışıyordu.

Cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

 1. A) 1 B) 2                 C) 3                 D) 4

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün

yazımı yanlıştır?

 1. Birkaç kişi bahçenin bir köşesinde sohbet ediyordu.
 2. Herkezin gözü önünde bu işi yapması gerçekten zor.
 3. Yalnız kalmaktan korkmaz hatta bunu arzulardı.
 4. Her şey üstüme üstüme geliyordu sanki.

 

 1. Kural: Bütün özel isimler büyük harfle başlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki kurala uymayan bir sözcük vardır?

 1. A) Halide Edip Adıvar’ ın Sinekli Bakkalı’ nı okudun mu?
 2. B) Sait Faik’in hikayelerinin dili sıcacıktır.
 3. C) 19 Mayıs destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın eseri mi?
 4. D) Emre, Mimar Sinan Mahallesi’nde oturuyor.

 

 1. I. Çocuk bir anda ağlamaya başladı.
 2. Misafirler çok uygunsuz bir vakitte geldiler.

III. Evin temizliğini çabucak bitirdi.

 1. Hava birdenbire karardı.

Altı çizili sözcüklerden hangileri yakın anlamlıdır?

 1. A) I. ve II.  B) I. ve IV.    C) II. ve III.      D) II. ve IV.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi anlamca en ( genel) kapsamlıdır?
 2. A) Günümüzde kendini doğanın korunmasına adayanlar var.
 3. B) Hepimiz ormanları korumakla yükümlüyüz.
 4. C) Bahçeye birkaç fidan
 5. D) Ağaç kesimini önlemek için bekçi nöbet tutuyor.

 

12.”(I) Evimizde hiç çiçeğimiz yoktu. Komşumuz tatile giderken çiçeklerini bize bıraktı. (II) Komşumuzun çiçekleriyle dostluğumuz her geçen gün daha da artıyordu. (III) Hâllerini hatırlarını soruyor, sohbet ediyoruz (IV) Annelerini aratmıyor olmalıydık..”  Cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır ?

A)I        B)II          C)III             D)IV

13″Ağırlık” sözcüğü hangi cümlede “sorumluluk” anlamında kullanılmıştır?

 1. A) Hediyenin ağırlığı altında kalmıştı.
 2. B) Havanın ağırlığı vücuduna zarar veriyor.
 3. C) Kadın, bütün ağırlığını takıp düğüne gitti.
 4. D) Bütün ailenin ağırlığını omzunda taşıyacaktı.

 

 1. Kimi zaman güneş ışınlarıyla yağmur damlaları kol kola inerken toprağa, bir anda gökkuşağı oluşur. O anda bu güzelliği, insanlarla paylaşmak için gökkuşağının ya resmini yapmak, ya fotoğrafını çekmek ya da yazısını yazmak gerekir. Sanat bu yolla oluşur. Paylaşım güdüsünden güç alır. Bir sanatçı yalnızca kendisi için üretmez. Yarattığını insanlarla paylaşma isteği, bilincinin derinliklerinde yatmaktadır.

Bu parçada vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Sanat, güzellikleri paylaşma ihtiyacından doğmuştur.
 2. B) Doğadaki güzellikler sanatçının ilham kaynağıdır.
 3. C) Her insanın özünde paylaşma duygusu vardır.
 4. D) Paylaşma duygusu sanatı geliştirir.

 

 1. Devletin zayıf döneminde yabancı memurlar, Osmanlı Devleti’nin sınırlarını gösteren bir haritayı, yetkileri altındaki devlet memurlarından isterler. Kendilerine “Yoktur” cevabı verildiğinde yabancı devletin temsilcileri, “Niçin ihmal ettiniz, niçin unuttunuz?” diye sorunca, bizimkiler “Biz buraları ölçüyle almadık, kılıçla aldık.” derler.

Bu parçada vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Devlet işlerinin kötü gittiği
 2. B) Vatan topraklarının değeri
 3. C) Zor günlerde beraberlik içinde olmanın gerekliliği
 4. D) Dürüst olmanın önemi

 

 1. (I) Soğuğa dayanmanın en emin çaresi soğuğu sevmektir, derler. (II) Hakikaten insan soğuğu sevdiği zaman, ne kadar şiddetli olursa olsun fazla zarar görmez. (III) Hayatta zorluklara dayanmanın tek çaresi de hayatı sevmektir. (IV) İnsana soğuk sıcak hiç fark etmez.

Numaralanmış cümlelerden hangisi bu parçanın ana düşüncesi olmaya uygundur?

 1. A) I. B) II. C) III.  D) IV.

 

 1. Sözün kısası bir kitabı her yönüyle severim. Anlatılana dalıp gitmekten, yapraklara dokunmaktan, taze mürekkebin kokusunu duymaktan, çevrilen yaprakların çıkardığı hışırtıdan hoşlanırım. Odamdan dışarıya çıktığım zamanlar, yanıma küçük boyda bir kitap almayı hiç unutmam. Ne olacağı bilinmez ki! Bakarsınız kalabalık içinde, insana ansızın yalnızlık çökebilir.

Bu parçanın yazarı, hangi yönünü dile getirmiştir?

 1. A) Kitap sevgisini
 2. B) Yalnızlığı sevmediğini
 3. C) Duygusal olduğunu
 4. D) Tedbirli olduğunu

 

 1. 18. “Kasabanın omzunda yükselen dağlar çok heybetliydi.” cümlesinde “omzunda” sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
 2. A) Temel anlam
 3. B) Yan anlam
 4. C) Mecaz anlam
 5. D) Yakın anlam

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?
 2. A) Süt ile dolu şişeyi buraya getirin.
 3. B) Benzin ile dolu depoya yaklaşmayın
 4. C) Su ile dolu bidonları kamyonete taşıyın.
 5. D) Neşe ile dolu öğrenciler cıvıl cıvıldı.

 

 1. Her akşam mutlaka yarım saat kitap okurdu.
 2. İşten gelince o günün gazetelerini okurdu.
 3. İlkokulu mahallemizdeki okulda okumuştum.
 4. Genç sanatçı bu şarkıyı çok güzel okudu.
 5. “Okumak” sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?

 

 1. A) 1 ve 2 B) 1 ve 3
 2. C) 2 ve 3 D) 3 ve 4

 

 1. “Kurum” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
 2. A) Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıt ol !
 3. B) Tüm resmi kurum ve kuruluşlara iş başvurusu yapabilirsin.
 4. C) Bu işleri artık aracı kurumlar yapıyor.
 5. D) Sobanın borusundan halıya kurum dökülmüş.

 

 1. Aşağıdaki sözcüklerin üçüyle anlam ilişkisi bakımından bir grup oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır?
 2. A) Neşe B) Sevinç C) Korku   D) Mutluluk

 

 1. “Stada vardığımda maç ……… başlamıştı.” cümlesinde boş bırakılan yere hangisi getirilemez?
 2. A) zaten B) çoktan C) yeni              D) daha

 

 1. I. vatan yolunda
 2. hiçbir zaman

III. hayatını

 1. ölmez
 2. kaybeden

Yukarıdakilerle anlamlı ve sıralı bir cümle oluşturursak sıralama nasıl olur?

 1. A) III – II – I – V – IV  B) III – I – V – II – IV
 2. C) I – II – V – III – IV     D) II – V – III – I – IV

 

 1. (I) Bugün öğleden sonra Venedik’e geldim. (II) Bern’den çıkarken sert bir kar fırtınası uğurladı bizi. (III) Trenimiz iki saat kadar ak tarlalar arasında ilerledi. (IV) İçime bir gariplik, yalnızlık duygusu çökmüştü birdenbire. (V) Dışarıya bakmak istemiyordum.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinden itibaren yazar, cümleye duygularını katmıştır?

 1. A) II. B) III. C) IV.    D) V.

Her soru 4 puandır.

Gönderen: Admin
Tarih: 20 Mart 2017
Boyut:

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

LGS
04 HAZİRAN 2023
Araç çubuğuna atla