Atasözü ve Deyimler Çalışma Kağıdı

Açıklama:

Aşağıda verilen atasözlerini anlamları ile eşleştiriniz.

 

 

S.N ATASÖZÜ ANLAMI
1 Açık yaraya tuz ekilmez. Dürüst, doğru, iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan, ne denli bozuk, elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun niteliklerini kaybetmez.
2 Ateşle barut bir yerde durmaz. İnsan başkalarının uğradığı felâketlerin, dertlerin ne denli acı olduğunu kendi başına gelince anlar.
3 Baca eğri de olsa duman doğru çıkar. Acısı ve derdi taze olan bir kimsenin üzüntüsünü artıracak söz ve davranışlardan kaçınmak gereklidir.
4 Başa gelmeyince bilinmez. Bir arada bulunmaları çok tehlikeli görülen şeyler birbirinden uzak bir yerde tutulmalıdırlar.
5 Böyle gelmiş böyle gider. Bir çalının gül açması imkânsızdır. Bunu gibi cahillere de söz anlatmak nerdeyse imkânsızdır.
6 Çivi çıkar ama yeri kalır. Eskiden gelen kurulu düzen, halk arasında yaşayan gelenek ve göreneklerin değişmesi zordur.
7 Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. Birine yaptığımız kötülüğü ne denli gidermeye çalışırsak çalışalım, yeni de o kötülüğün bir izi ve hatırası kalır.
8 Davul dengi dengine çalar. Her işin yapılması, o işten iyi netice alınması için de en uygun zamanı kollamak ve bundan yararlanmak gereklidir.
9 Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Bir işte çalışacaklar, dostluk ve arkadaşlık kuracaklar her bakımdan (zenginlik, makam, alışkanlık, karakter vb.) kendilerine uygun kimseleri seçmelidirler.
10 Demir tavında dövülür. Açgözlülük insanı küçük çıkarlar peşinde koşturur; onu tehlikelere iter, felâketlerle karşı karşıya bırakır ve zarar görmesine yol açar.
11 Dost kara günde belli olur. Biz işi bizden daha iyi yapan çıkabilir, bu sebeple bu işi en iyi ben yaparım dememeliyiz.
12 El elden üstündür. İyi, mutlu günlerimizde yanımızda olan dostlarımız kötü günümüzde de yanımızdalarsa o zaman o dostlar gerçek dosttur.
13 Gönül ferman dinlemez. Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak, ayrıca bir açıklama yapmaya kalkışmak yersizdir.
14 Görünen köy kılavuz istemez. Ne denli engel, ne denli yasak konursa konsun gönül sevdiğinden asla vazgeçmez.

 

DEYİMLER ÇALIŞMA KÂĞIDI

 1. Aşağıdaki deyimleri ve anlamlarını eşleyiniz. (Eşlemeyi aşağıya yapınız.)
1 Dilinde Tüy Bitmek a. Birisini Evlendirmek
2 Ağzında Bakla Islanmamak b. Davranışlarında Aşırılığa Kaçmamak
3 Çenesi Düşmek c. Yardım Etmek
4 Diş Geçirememek ç. Çok Önemsiz ya da Çok Az
5 Elinden Tutmak d. Kurnaz, Becerikli, Çıkarcı
6 Ayak Diremek e. Hiç Sır Saklamamak
7 Devede Kulak f. Yaşayacak Az Zamanı Kalmış Olmak
8 Ağır Başlı Olmak g. Çok Gürültü Etmek
9 El Üstünde Tutmak ğ. Bir Şeyi Tekrar Tekrar Söylemekten Usanmak
10 Baş Göz Etmek h. Çok Konuşmak
11 Aklı Yatmak ı. İnat ve Israr Etmek
12 Ortalığı Ayağa Kaldırmak i. Bir Kimseye Çok Saygı ve Sevgi Göstermek
13 Anasının Gözü j. Gücü Yetmemek
14 Bir Ayağı Çukurda Olmak k. Bir İşin Olabileceğine İnanmak
 1. 2. 3.      4.       5.      6.      7.       8.      9.       10.       11.      12.       13.       14.

 

 1. Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını karşılarına yazınız.
1 Bin dereden su getirmek
2 Gözlerine İnanamamak
3 Dut Yemiş Bülbüle Dönmek
4 Çantada Keklik
5 Can Evinden Vurulmak
6 Dudak Bükmek
7 Ağırdan Almak
8 Soluk Aldırmamak
9 Kulp Takmak
10 Baltayı Taşa Vurmak
11 Kulak Kesilmek
12 Göz Gezdirmek
 1. “Dikili bir ağacı olmamak” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Ağaç dikmemek
  2. Ağaçları sevmemek
  3. Hiçbir mala sahip olmamak
  4. Ağaç dikmeyi bilmemek
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen deyim, açıklamasıyla çelişir?

A)Ağız ağza vermiş, gizli gizli konuşuyorlar.

B)Ağız birliği etmişler, aynı açıklamaları yapmışlardı. C)Çok güzel konuşmuş, ağzına geleni söylemiştir.

D)Başına gelenlerden ağzı yanmış, her şeyi incelemeye karar vermişti.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?
  1. Utanmazın tekidir, yüzüne tükürsen yağmur yağıyor sanır.
  2. Öyle korktum ki o an yer yarılsa da içine geçseydim.
  3. Ağzı çok sıkıdır, ser verir sır
  4. Böyle yalın ayaklara laf düşürüyorsun.

 

Aşağıdaki deyimlerle karşılıklarını örnekte olduğu gibi eşleştiriniz.

1-dilinde tüy bitmek (  ) birisini evlendirmek
2-ağzında bakla ıslanmamak (  ) ciddi olmak, davranışlarda aşırıya kaçmamak
3-çenesi düşmek (5) yardım etmek
4-diş geçirememek (  ) çok önemsiz ya da çok az
5-elinden tutmak (  ) kurnaz, becerikli, çıkarcı
6-ayak diremek (  ) hiç sır saklamamak
7-devede kulak (  ) yaşlı, yaşayacak az zamanı kalmış olmak
8-ağır başlı olmak (  ) çok gürültü etmek
9-el üstünde tutmak (  ) bir şeyi tekrar tekrar söylemekten usanmak
10-baş göz etmek (  ) çok konuşmak
11-aklı yatmak (  ) inat ve ısrar etmek
12-ortalığı ayağa kaldırmak (  ) bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek
13-anasının gözü (  ) gücü yetmemek
14-bir ayağı çukurda olmak (  ) bir işin olabileceğine inanmak

 

1-karşı gelmek (  ) ateş püskürmek
2-bir iş sahibi olmak (  ) baklayı ağzından çıkarmak
3-çok sıkıntı çekmek (  ) başının etini yemek
4-dalavereli işler yapmak (  ) dil uzatmak
5-açıkça söylemeyi göze alamadığı bir şeyi dayanamayıp sonunda

Söylemek

 

(  ) başvurmak

6-bir mala değerinden fazla para

İstemek

 

(  ) kafa tutmak

7-bir konuda çok ısrar etmek (  ) dolap çevirmek
8-bir işin yapılması için bir kişiye ya da kuruluşa danışmak  

(  ) aklını başına toplamak

9-değerini, önemini yitirmek (  ) birbirine girmek
10-kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmak (2) bir baltaya sap olmak
11-çok kızgın olmak (  )anası ağlamak
12-akılsızca ve çılgınca davranışlarda bulunmaktan kendini kurtarmak  

(  ) burnunu sokmak

13-tartışmak, kavga etmek (  ) anasının nikâhını istemek
14-bir kimse için kötü şeyler söylemek (  ) gözden düşmek

 

 

Gönderen: Admin
Tarih: 11 Mart 2017
Boyut:

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

KPSS
21 Mayıs 2017
Araç çubuğuna atla