logo
İsim Tamlamaları
1.
Aşağıdaki cümlelerde yer alan tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D" Akıllı insanları ben de severim
Soru Açıklaması
2.
Bazı sıfat tamlamalarında tamlanan düşerek onun anlam ve görevini tamlayan üstlenir.

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek verilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" işleyen demir pas tutmaz
Soru Açıklaması
3.
(I) Park Otel'in bir salonunda toplanmışlardı. (II) Yıllık kongreler yapıyorlardı. (III) Aralarında yurt çapında ün yapmış bilim adamları vardı. (IV) Ülkenin en seçkin aydınları buradaydı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ad tamlamasına yer verilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki koyu renkli bileşik sözcüklerden hangisi isim tamlaması şeklinde oluşmuştur?
Doğru Cevap: "D" Bilinçaltı insanın karakterinin haritasıdır
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Senin içeri girdiğini görünce ne diyeceğini bilemedi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı bir isim tamlamasında tamlanan görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Buranın halkı kız çocuklarına da mutlaka karateyi öğretirdi.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?
Doğru Cevap: "A" Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Arkadaşının kitabını bulamayınca üzüldü.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde, birden fazla tamlayan bir adı tamlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Sözlerin, cümlelerin ardında bir dünya var
Soru Açıklaması
10.
Takısız ad tamlamalarında, tamlayan tamlananın neye benzediğini mecazlı olarak gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu örneklemez?
Doğru Cevap: "D" Bakır çivi eğiliyor, bükülüyor tahtaya girmiyordu
Soru Açıklaması
logo
İsim Tamlamaları
11.
Bazı ad tamlamalarında tamlayan, tamlananın neden yapıldığını göstermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu özellikte bir ad tamlaması değildir?
Doğru Cevap: "C" Bal arısı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisi, isim tamlaması biçiminde yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ayakkabı
Soru Açıklaması
13.
“-den” eki aşağıdakilerden hangisinde tamlayan eki görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Şiirlerden birkaçını yayımlamayı hiç düşünmemiş
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda verilen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan isimleşmiş bir sıfat değildir?
Doğru Cevap: "D" Düşüncenin özü insana yarayan yönüdür
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde koyu renkli bölüm bir ad tamlaması değildir?
Doğru Cevap: "A" Aşk, bir bebeğin dünyayı adım adım emeklemesidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti