logo
Macaz Anlam Test 2
Macaz Anlam Test 2
1.
yanık” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Kulağımıza bir ozanın yanık sesi geliyordu.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur.
Doğru Cevap: "D" Dolaba yerleştirmediğimiz bütün sebzeler çürümüş Cevap
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Artık hiçbir şey için olumlu düşünemiyorum.
Soru Açıklaması
4.
”Ezmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel (asıl) anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Anadolu’da kadınlar domatesi elleriyle ezip salça yapıyor
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinde hem gerçek hem mecaz anlamlı bir sözcük öbeği kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Aklınızdan çıkarmayın! Umut oldukça, hayalinizdeki dağa çıkabilirsiniz.
Soru Açıklaması
6.
Çevirmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" O, muhakkak bir dolaplar çeviriyordur. Cevap
Soru Açıklaması
7.
“Kitabı incelediğimizde yazarın dilinin pürüzsüz olduğunu görüyoruz.”

Bu cümledeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Mecaz
Soru Açıklaması
8.
Doldurmak” kelimesi hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Arkadaşımı benim hakkımda doldurmuşlar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" O kazadan sonra, kara günler birbirini kovaladı.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerde hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Gölün kıyılarını yapraksız, bodur ağaçlar kuşatmıştı.
Soru Açıklaması
logo
Macaz Anlam Test 2
Macaz Anlam Test 2
11.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘burun’ kelimesi temel anlamıyla kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Ayakkabının burnu eskimişti.
Soru Açıklaması
12.
Hangi cümlede “dokunmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Teli sırtıma yavaşça dokundu.
Soru Açıklaması
13.
ısınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Yeni gelen öğrenci sınıfa çabuk ısındı.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Türkçe, dillerin en köklülerindendir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" İri hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Mecaz Anlam


Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle soyut anlam kazanır.


Örnek

» Konsere gidemeyince biletlerimiz yandı.
“Yanmak” fiilini duyduğumuzda aklımıza ilk gelen anlam (yani gerçek anlam) “ateş almak, tutuşmak”tır. Bu cümlede ise “biletlerimiz yandı” sözüyle “biletlerin alev aldığı” anlatılmamaktadır. Burada “yanmak” fiili gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak mecaz anlam kazanmış ve “geçerliliğini yitirmek” anlamında kullanılmıştır.» Ortalıkta savaş kokusu vardı.
(koku: Belirti, işaret)

» Olaylara karşı kör ve sağırdır.
(kör: Duyarlılığını yitirmiş)