logo
Söz Sanatları
Söz Sanatları
1.
“Aslanlar yurda döndü” cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
Doğru Cevap: "D" İstiare
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” vardır?
Doğru Cevap: "C" Bir fıkra anlattı ki güle güle öldük.
Soru Açıklaması
3.
Sabah uyanıp perdeyi araladığında gökyüzünün benim gibi kararsız olduğunu hissettim. Gökyüzü, yağmuru yağdırıp yağdırmamakta kararsızdı. Bense, bu sessiz ve erken sabah saatlerinde dışarıda özlemini duyduğum eski mahallelerin sokaklarında dolaşıp dolaşmamakta kararsızdım. Sonunda dışarı çıktım, nasıl olsa yapacak başka işim yoktu bu sonbahar gününde. Yağmur yağarsa da sığınacak bir yer bulurum elbet.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sövlenemez?
Doğru Cevap: "D" Deyimler kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme vardır?
Doğru Cevap: "D" Yağmur yağmaz olmuş, ekin kurumuş Nettik ki küsmüş gökler hepten? Cevap
Soru Açıklaması
5.
I- Sporla uğraşanların sayısı her geçen yılla birlikte artmaktadır.

II- Leyla bir çöl ceylanı, saçları bahtından daha karadır.

III- Şiir, alışkanlıklara karşı bir başkaldırıştır.

IV- Yeryüzünde insandan daha değerli bir şey yoktur.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi karşılaştırma bildirmez?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
6.
Senin yanındayken avuçlarımda,

Suda sabun gibi eriyor zaman”

Mısralarda geçen aşağıdaki hangi kelimeler arasında benzetme ilgisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Sabun-zaman
Soru Açıklaması
7.
Sanat güneşimiz on yıl önce aramızdan ayrıldı.”cümlesinde altı çizili sözcük grubunda yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dolaylama
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde benzetme yoktur?
Doğru Cevap: "C" Erken çiçek açtı yine Bahçedeki badem ağaçları
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?
Doğru Cevap: "A" Divan edebiyatının insani duyguları ifade edecek genişlikten uzak olduğunu söyleyebiliriz.
Soru Açıklaması
10.
Benim doğduğum köylerde

Buğday tarlaları yoktu

Dağıt saçlarını bebek

Savur biraz

Dörtlükte hangi ikisi arasında benzetme ilişkisi vardı?
Doğru Cevap: "D" Başak-saç Cevap
Soru Açıklaması
logo
Söz Sanatları
Söz Sanatları
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?
Doğru Cevap: "C" Kalem kılıçtan keskindir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti