Açıklama:

 

2016 – 2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

 8….SINIFI  TÜRKÇE DERSİ

I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI

ADI                 : www.egitimneferi.com

SOYADI         :

SINIFI            :

NUMARASI  :

 

S O K A K T A

Ahmet! Arkadaşının evinden dönerken seni pencereden gözetliyordum. Bir kadına çarptın. Sokakta yürürken dikkat et. Orada da ödevler vardır. Evde ölçülü davranıyorsun da sokakta aynısını niçin yapmıyorsun? Orası herkesin evidir. Sokakta bir yaşlıya, yoksula kollarında çocuk bulunan bir kadına, koltuk değnekli birine rastladığın zaman, onlara saygıyla yol vermek zorundasın.

Yolunu senden soran bir yolcuya daima terbiyelice cevap ver. Tehlikede gördüğün bir kimseye yardım et. Herkese sırıtma, gereksiz yere koşma, bağırma. Sokağa saygı duy. Bir ulusun terbiyesi hakkında sokaktaki davranışlarıyla yargıya varılır. Sokaklarında uygunsuz olaylar gördüğün memleketlerin evlerinde de aynı şeyi bulursun.

 (İlk  üç soruyu  bu  metne  göre  cevaplayınız.)

SORULAR

 • Yazarın, Ahmet’e öğüt vermesine neden olan olay nedir? (5P)

 

 

 • Kişinin sokaktaki ödevleri nelerdir? (10P)                                                                                                     

 

 

 

 

 

 • Yazara, bir ulusun terbiyesi nasıl belli olur? ( 5P)                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 • Aşağıdaki parantez  içerisindeki  boşluklara  uygun noktalama  işaretlerini  ( 5P )
 1. İstanbul( )un camilerini , saraylarını gezdik.
 2. Okan( ) Sinan ve Recep de bu soruları çözmüş.
 3. Ali( ) “Artık köyüme döneceğim.” dedi.
 4. Hayır( ) bu sefer seninle gelmiyorum.
 5. Balıkçının kasasında şunlar vardı: palamut, istavrit( )
6)      Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz. (5P)
    Filimsi ekleri fiil kök ya da gövdelerine gelir.
  Fiilimsiler cümlede isim, sıfat veya zamir olarak kullanılır.
  Fiilimsilerin olumsuz biçimleri yoktur.
  Fiilimsilerden sonra hiçbir ek gelmez.
  Fiilimsiler kip eklerini alarak cümlede çekimli fiil olabilirler.

 

5) Aşağıdaki cümlenin ögelerini bulunuz.  (5P)

 

Selma Hanım bugün okulda mavi hırkasını kaybetmiş.

7)    Aşağıdaki cümlelerdeki işaretli sözcüklerin görevlerini karşılarındaki  uygun kutulara (X) ile işaretleyiniz.( 5P)
 

Cümleler

 

İsim

Ç. Fiil     Fiilimsi
Pazarcı ürünü sarma işlemini bitirdi.      
Arkadaşımızı tanıdık birine benzetti.      
Bakkaldan dört ekmek ile peynir aldık.      
Dedem  unutmuş  ilaçlarını içmeyi.      
Annem piknik için bize sarma yapmış      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)    Aşağıdaki cümlelerin anlamlarını x işareti ile gösteriniz. (5P)
Cümleler Sebep-Sonuç  Amaç-Sonuç Koşul-Sonuç
Sınavı iyi geçmediği için morali bozuk.      
Dişini yaptırmak için doktora gidiyor.      
Derslere dikkatini verirse başarılı olur.      
Sinemaya gideceğiz eğer kazanırsam.      
Hedefim iyi bir okulda okumaktır.      

 

9)    Aşağıdaki cümlelerdeki fiilimsilerin türlerini karşılarına yazınız. (5P)
  İsim-fiil Sıfat-fiil Zarf-fiil
Bu yıl tarlaya buğday ekmek istiyorum.              
İşe gireli gece gündüz çalışıyorum.           
Babamın tanıdığı kişiler geldi.      
Öğretmen dersi anlatıp çıktı.      
Geçmiş günlerimi çok arıyorum.      

 

 

10) Altı çizili sözcüklerin mecaz olanlarına “M”,  gerçek olanlarına “G”  yan anlamda olanlarına “Y” yazınız. ( 5P )
  G M Y
Temiz kalpli bir komşumuzdu.              
Lokantamız çok temizdir.      
Problemi çözmenin başka yolu davarmış.      
Kış gecelerini kestane pişirerek renklendirdi.      
Uçağın kanadında bir arıza tespit ettik      

 

 

 

 

 

 

 • Aşağıdakilerden hangisi doğrudan anlatım cümlesine örnektir? (5P)
 1. Konfiçyüs “Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir” demiş.
 2. Ahmet amca insanın her şeyden evvel saygısının olması gerektiğini söylerdi.
 3. Mustafa Kemal bir toplumun sanatsız kaldığında hayat damarlarından birinin kopmuş olduğunu söyler.
 4. Arkadaşlarım çok sosyal bir insan olduğumu söylüyor.

 

 

 • Aşağıda verilen hangi noktalama işaretinden sonra gelen sözcük büyük harfle başlamaz? (5P)
  A) Soru işareti   B) Ünlem işareti
  C) Noktalı virgül            D) Üç nokta

 

 • Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yoktur? (5P)
 1. A) Yarın Doğu karadenizde yağışlar duracak.
  B) Batı anadolu insanı çok sıcaktır.
  C) Karadenizin Doğusu’na gitmeyi çok istiyordu.
  D) Tarım Güney Marmara’da daha çok gelişmiştir.

 

“Dil, kişiyi ele verir. Bir insanın kullandığı dile bakarak kişinin dünya görüşü, inanç, eğitim ve hatta zaaflarını tespit etmek mümkündür. Gerçekten de insanın konuşma biçimi insanın aynasıdır. Eskilerin  söylemesiyle  üslûp insanın ta kendisidir.”

 • Paragraftan aşağıdakilerden hangisiçıkarılamaz? (5P)
 1. Bir insanın konuşması onun kişiliğini ortaya koyar.
 2. Eğitimli insanların dili  daha güzel olur.
 3. İnsanın dili kendini  belli eder.
 4. Konuşma  biçimiyle  insan aynı şekildedir.

 

 • Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? (5P)
 1. Bir topluluğu “millet ”yapan etmenlerin başında “dil” gelir.
 2. Dil bağı, toplum için önde gelen bir var oluş biçimidir.
 3. Çünkü hiçbir fikir, hiçbir duygu dile dönüşmeden oluşmaz.
 4. Bir milletin bütün özellikleri, duyusu, düşünüşü dile yansır.

 

“Bir ifadenin  anlaşılabilmesi için anlamını zihinde âdeta cisimleşmesi gerekmektedir. Bunun için en etkili  yol, yerinde benzetmeler yapmaktır. Benzetmeler  büyüteç gibidir. Düşünceleri , hakikatleri hayal yoluyla akla yaklaştırır. Hayal edilebilen sorunları i anlam daha kolaydır.”

 • Bu parçaya göre “benzetmelerin” işlevi aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
 1. İfadenin anlaşılmasını sağlamak
 2. Düşünceleri hayal yoluyla akla yakınlaştırmak
 3. Gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak
 4. Hayal gücünü artırmak

 

 

 

 

 

Brunel, Thames tünelini küçük bir gemi böceğinin  hareketlerinden esin alarak inşa etti. Bu küçük böceğin tahtayı bir yöne doğru kemirerek tünel açtığını sonra  tünelin duvarlarını bir çeşit vernikle sağlamlaştırdığını gördü. Aynı aşamaları izleyen Brunel   O muhteşem şaheserini yaptı. Yaşadığımız çağdaş dünyada buna benzer misalleri çoğaltmak mümkündür.

 • Parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
 1. Bazı hayvanlar insanlardan çok daha ustadır.
 2. Birçok ilmi buluşun temelinde hayvanları taklit yatar.
 3. Birçok buluşa uzun  çaba ve gözlemle ulaşılmıştır.
 4. İnsanoğlu tabiatı seyrederek  her şeyi öğrenebilir.

 

Bir zamanla yanımda cimri bir adam vardı.  Öyle cimriydi ki bütün mallarını altınla değiştirdi. Bir çuval altını olunca da gidip bir ağacın dibine gömdü. Bir zaman sonra bizim cimri beni çağırdı. Altınları oradan çıkarmak için. Altınları gömdüğü toprağı kazdık; fakat altınlar yerinde yoktu.”

 • Bu parçanın anlatımı için hangisi söylenebilir? (5P)
 1. Anlatım başkasının ağzından yapılmıştır.
 2. Üçüncü kişi anlatımı kullanılmıştır.
 3. Birinci kişi anlatımı kullanılmıştır.
 4. Anlatıcı olayın kahramanlarından değildir.

 

Bir zamanlar dünyanın en güzel sarayına sahip bir hükümdar varmış. Fakat sahip olduğu güzelliklerin farkına varmayan talihsiz biriymiş bu hükümdar. Sarayın bir bahçesi varmış ki ucu bucağı yokmuş. En güzel çiçekler ekiliymiş orada. İçinde büyük göller ve geniş ormanlar barındırıyormuş.

 • Bu parçanın anlatımı için hangisi söylenebilir?  (5P)
 1. Üçüncü kişi anlatımı kullanılmıştır.
 2. Birinci kişi anlatımı kullanılmıştır.
 3. Anlatım olayı yaşayanın ağzından yapılmıştır.
 4. Anlatımda nesnel ifadeler kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gönderen: Admin
Tarih: 20 Mart 2017
Boyut:

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

LGS
04 HAZİRAN 2023
Araç çubuğuna atla