6.Sınıf Türkçe Sınavı 2

Admin
Mart 19, 2017

İlk üç soruyu aşağıdaki Atatürk’ün ‘Gençliğe Hitabe’sinden yararlanarak yanıtlayınız.

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin en büyük temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, ülkenin içinde ve dışında düşmanların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin temsilcisi olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi tamamen işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

 1. ‘Gençliğe Hitabe’de anlamını bilmediğimiz sözcükleri yazınız.(5 puan)

İstiklal:                                                                                                              emsal:

İstikbal:                                                                                                             şerait:

Namüsait:

 1. ‘Gençliğe Hitabe’de Atatürk kime seslenmektedir, nasıl bir öğütte bulunmaktadır?(5 puan)

 

 

 

 1. ‘Gençliğe Hitabe’de gelebilecek zor durumlara karşı gücü nerede bulacağız, bunu Atatürk’ün hangi sözlerinden anlıyoruz?(5 puan)

 

 

 


 1. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. (5 Puan)
 2. baş göz etmek                    (     ) çok kızgın olmak
 3. burnunu sokmak      (     ) evlendirmek
 4. devede kulak                   (     ) bir şeyi devamlı söylemekten usanmak
 5. ateş püskürmek                   (     ) kendisini ilgilendirmeyen işlere karışmak
 6. dilinde tüy bitmek   (     ) çok önemsiz ya da çok az

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dökmek” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? (5 puan)
 2. A) Bardaktaki suyu üzerine döktü.
 3. B) Mürekkebi az kalsın masaya döküyordum.
 4.  C) Gitmemesi için ona ne diller döktüm.
 5.   D) Ağaçlar yapraklarını döktü.

 

 

 

 1. Aşağıdaki sözcükleri kök ve ekleri bakımından inceleyiniz.(20 puan)

‘Kapıcının- örgü-günlerim- suladım- süzgeç- saçların- kitaplıktan-yoksul-Türk-tarlaların’

 

 

 

 

 

 

 1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerin gerçek/mecaz anlam olduklarını belirtiniz.(5 puan)

Kardeşim kolunu kapıya çarptı.                                                               Çocuklar evin camını kırmış.

Otobüsü kaçırırsak biletimiz yanar.                                                        Onun sıcak bir gülüşü var.

Arkadaşım bana karşı çok soğuk davranıyor.

 1. Aşağıdaki bilgiler doğruysa parantez içine “D” harfini, yanlışsa “Y” harfini yazınız. ( 10 puan)

 

(           ) Yapım eki alan tüm sözcükler aynı zamanda türemiş sözcüktür.

(            )                Türkçede kök+Yapım eki+Çekim eki gelir. Bunun tek istisnası ‘annemsiz’ sözcüğüdür.

(            )                Basit sözcüğün çekim eki alması zorunludur.

(            )                “balık” sözcüğünün kökü “bal” kelimesidir.

(            )                omzu, ağzı, burnu, pazartesi, cumartesi, göğsü gibi sözcüklerde ünlü düşmesi vardır.

 


 1. Aşağıdaki bölümlerde hangi söz sanatı kullanılmıştır?(10 puan)


(Kişileştirme- Abartma- Benzetme- Konuşturma)

Burnu fındık, ağzı kahve fincanı                                                                               Küçük bir çeşmeyim yurdumun

Şeker mi şerbet mi? Bal Acem kızı!                                                        Unutulmuş dağında

Hiç kesilmeyecek suyum…

 

 

Denizde bir dost eli okşuyor tenimizi

Boynu bükük balıklar tanıyor bizi…

 

 


 1. Ağaçta ötüşen minicik kuşları seyreden çocuk, ayağı olmayan kuşu fark edince üzüntüye boğuldu.’ cümlesinde altı çizili sözcüklerde hangi ses olayı meydana gelmiştir?(Ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi)(10 puan)

 

 

 

 

 1. Uzun dönem boyunca yağmur, su görmeyen bir dikenin neler hissetmiş olacağını anlatan bir öykü yazınız.(20 puan Yazım, noktalama, başlık, içerik ve sayfa düzeni değerlendirilecektir.)

 

Ben bir dikenim bozkırın ortasında. Buralara çok kişi uğramaz, yağmur da yağmaz zaten. Kaç ay oldu bilmiyorum bir damla bile düşmedi üzerime, yanımda baharla beraber açan çok da güzel kokusu olmayan çiçek susuzluktan kurudu. Biz dikenler dayanıklıyız bu konuda. Bazen düşünüyorum da dikenlerimiz dokunanı kanattığı için sevmeyen olabilir diye sonra güller geliyor aklıma onlar da dikenli ama herkes seviyor. Aman neyse daha fazla kafamı bu konuda yormayacağım. İşte, birileri daha geliyor bu yana.

LGS
04 HAZİRAN 2023
Araç çubuğuna atla