6.Sınıf Türkçe Sınav

Açıklama:

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

TÜRK’ÜN MİSAFİRPERVERLİĞİ

İyi hatırlıyorsam tanıdığım bütün Türklerin evinde yemek yedim. Konya’da Selçuklu yemeği, Eskişehir’de Tatar yemeği yedim. Zenginlerin ve fakirlerin evinde kahvaltı ettim, öğle ve akşam yemekleri yedim. Bazen aynı günde davet eden dostları darıltmamak için üç kere akşam yemeği bile yediğim oldu.

Sadece Türkiye’de böyle bir misafirperverlik vardır. Anadolu’da en fakir köyün en fakir insanı tek tavuğunu alır, misafiri için keser.

Türk misafirperverliği sadece yemeğe dayanmaz. Türk’ün misafiri olunca, misafir olduktan başka birçok da hediye alınır.

 

S.1) Metinde Türklerin hangi özelliği vurgulanmaktadır? (5 pn)

 

 

S.2) Yazara göre Türk misafirperverliği nasıldır? (5 pn)

 

 

 

S.3) Yukarıdaki metinden yapım eki almış iki kelime yazarak, yapım eklerini gösteriniz. (5 pn)

 

 

 

S.4) Aşağıdaki kelimeleri yapılarına göre gruplandırarak uygun kutucuğa yazınız.(10 pn)

 

köye, alışkanlık, kişisel, yüzyıl, kitabı, ilköğretim, yağmurlu, git, evsizler, kahverengi

 

 

S.5) Aşağıdaki cümlelerdeki yanlış yazılan sözcüklerin altını çizerek, yanlış yazılan sözcüğün doğru yazılışını cümlelerin karşısındaki boşluğa yazınız. (10 pn)

 

Seksendört gün sonra Tokat’a geri döndüm.

 

Okulun önünde 10’arlı sıra olduk.

 

Artık seninle hiçbir yere gelmiyeceğim.

 

İstanbulun taşı toprağı altındır.

 

 

S.6) Aşağıdaki cümleleri neden- sonuç ifade edecek şekilde yeniden yazınız. (5 pn)

 

Hiç param yok. Ayakkabıyı daha sonra alacağım.

 

Cümlem:

 

 

Şemsiyemi yanıma almadım. Çok ıslandım.

 

Cümlem:

 

 

S.7) Aşağıdaki kelime ve deyimlerin anlamlarını karşılarına yazınız. (10 pn)

 

eksen:

 

ticaret:

 

ağzı açık kalmak:

 

aklından çıkaramamak:

 

 

S.8) Aşağıda verilen kelimeleri parantez içinde belirtilen anlam özelliğiyle karşısındaki boşluğa cümle içinde kullanarak yazınız.( 10 pn)

 

yumuşak: (mecaz anlam)

 

alçak: (gerçek anlam)

 

kol: (yan anlam)

 

açı: (terim anlam)

 

 

S.9) İnsanların geleceğe yönelik tasarılarının ele alındığı ve gerçeküstü nitelikler taşıyan yazı türüne …………………………………………..  denir. (5 pn)

 

S.10) Aşağıdakilerden hangisi neden sonuç cümlesidir? (5 pn)

  1. A) Gün yavaş kararmaya başladı artık.
  2. B) Tuğrul, hasta olmasına rağmen okula geldi.
  3. C) Yaşlı adam yorulduğundan oturacak yer arıyordu.
  4. D) Ayrılık yeli (bilgi yelpazesi.net) esti yine.

 

S.11) Aşağıda yarım bırakılan hikayeyi kompozisyon kurallarına uyarak tamamlayınız. (30 pn)

 

…………………………………………………

 

Ömer, bisikletiyle kasabadan köydeki evlerine dönüyordu. Yolun kenarında duran bir araba gördü. Arabanın yanında bir adam duruyordu. Biraz yaklaşınca bu adamın kasabanın iyi kalpli doktoru olduğunu gördü. ………………………………………….

 

BAŞARILAR DİLERİM…

 

CEVAP ANAHTARI

 

C.1) Metinde Türklerin misafirperverlik özelliği vurgulanmaktadır.

 

C.2) Yazar, “Türkler çok fakir dahi olsalar misafirleri için tek tavuklarını bile keserler. Misafirperverlikleri de sadece yemeğe dayanmaz. Bunun yanında birçok da hediye verirler.” diyerek Türklerin misafirperverliğini anlatıyor.

 

C.3)

darıl-t- ma-mak        -t-: yapım eki  (2,5 pn)

Selçuk-lu                 -lu: yapım eki  ( 2,5 pn)

 

C.4)

köye, alışkanlık, kişisel, yüzyıl, kitabı, ilköğretim, yağmurlu, git, evsizler, kahverengi

 

Basit                              Birleşik                                 Türemiş

köye                               kahverengi                           alışkanlık

kitabı                              ilköğretim                             kişisel

git                                  yüzyıl                                     yağmurlu

evsizler

 

C.5)

Seksendört gün sonra Tokat’a geri döndüm.                     Seksen dört

Okulun önünde 10’arlı sıra olduk.                                          onarlı

Artık seninle hiçbir yere gelmiyeceğim.                                gelmeyeceğim

İstanbulun taşı toprağı altındır.                                               İstanbul’un

 

C.6)

Hiç param yok. Ayakkabıyı daha sonra alacağım.

Cümlem: Hiç param olmadığı için ayakkabıyı sonra alacağım. (2,5 pn)

Şemsiyemi yanıma almadım. Çok ıslandım.

Cümlem: Şemsiyemi yanıma almadığım için çok ıslandım. (2,5 pn)

 

C.7)

eksen: Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi  (2,5 pn)

ticaret: Ürün, mal vb. alım satımı (2,5 pn)

ağzı açık kalmak: çok şaşırmak (2,5 pn)

aklından çıkaramamak: unutamamak (2,5 pn)

 

C.8)

yumuşak: Çok yumuşak huylu bir arkadaşım var. (mecaz anlam)

alçak: Neyse ki düştüğü çukur çok alçaktı. (gerçek anlam)

kol: Kapının kolu kırıldı. (yan anlam)

açı: Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. (terim anlam)

 

C.9) İnsanların geleceğe yönelik tasarılarının ele alındığı ve gerçeküstü nitelikler taşıyan yazı türüne fantastik hikaye  denir. (5 pn)

 

C.10) C

 

Gönderen: Admin
Konu:
Tarih: 19 Mart 2017
Boyut:

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

LGS
04 HAZİRAN 2023
Araç çubuğuna atla