Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı kaldırıldı mı?

Admin
Temmuz 13, 2023
ek ders

Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu değerlendirdi. Peki, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı kaldırıldı mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hangi maddeleri iptal edildi?

İPTALİ İSTENEN MADDELER

İptali istenen maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması, aday öğretmenlik ve aday öğretmenliğe atama usullerine ilişkin düzenlemeler ile bunun yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükümler yer alıyordu. 

İPTAL EDİLEN MADDELER

Karara göre atama ve kıdeme ilişkin bazı maddeler kaldırılacak. Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı ise devam edecek. 

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada şu maddelerin iptal edildiği bildirildi:

– Kanunun 5 numaralı maddesinin 3 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan, “… Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda…” ibaresi

– Kanunun 5’inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının ç bendi

(ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların

– Kanunun 5’inci maddesinin 6 numaralı fıkrası

“Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmesine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ilea day öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

– Kanunun 6 numaralı maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi

(b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan

– Kanunun 6 numaralı maddesinin 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, “… ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar…” ibaresi

– Kanunun 6 numaralı maddesinin 8 numaralı fıkrası

“Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

LGS
04 HAZİRAN 2023
Araç çubuğuna atla