Bes’ten Caymak İsteyenler Dikkat!!!

Admin
Nisan 10, 2017

1 Nisan 2017 tarihinden itibaren zorunlu olarak bireysel emeklilik planına dahil edilen kamu görevlileri, cayma hakkını kullanmak suretiyle 2 ay içinde sistemden çıkabilecek.

Zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilen kamu görevlilerinin sistemden cayması 2 ay içinde ve sistemden çıkması ise her zaman mümkün olabilirken, cayma hakkına ilişkin 2 aylık sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri kamu görevlileri için farklılık gösterebilecek. Kamu görevlileri zorunlu BES kapsamına alınıyor

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 45 yaşını tamamlamamış olan kamu görevlileri, 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren zorunlu olarak bireysel emeklilik planına dahil ediliyor.

Kamu görevlilerinden, 1972 ve sonraki yıllarda doğmuş olanların bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi zorunlu olmakla birlikte, isteyen personelin sistemden ayrılması da mümkün.

İşverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilecek kamu görevlilerinin maaşından “çalışan katkı payı” kesilecek. Katkı payının aylık tutarı, ilgili personelin prime esas kazancının/emekli keseneğine esas aylığının %3’ü oranında olacak.

Çalışan katkı payı, her ay ilgili işveren tarafından çalışanın ücretinden kesilerek ilgili emeklilik şirketine aktarılacak.  Bireysel emeklilik sistemine dahil edilen personel, 2 ay içinde sistemden cayma hakkını kullanabileceği gibi, bu süre geçtikten sonra da istediği zaman sistemden çıkabilecek.

Cayma ve ayrılma durumunda yararlanılabilecek haklar farklı olacak. 2 aylık cayma süresi ne zaman başlayacak? 1 Nisan 2017 tarihi itibariyle zorunlu olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilen ve ilk olarak Nisan ayı maaşlarından katkı payı kesilecek olan kamu görevlileri için 2 aylık cayma süresi 1 Nisan 2017’de veya 15 Nisan 2017’de başlamayacak.

Otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilen kamu görevlisinin maaşından kesilen ilk katkı payının ilgili emeklilik şirketi hesabına intikal ettiği tarihi takip eden işgününde, ilgili emeklilik şirketi tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile kamu görevlisine bildirimde bulunulacak.

Bildirimin ilgili kamu görevlisine ulaştığı tarihten itibaren, 2 aylık cayma hakkı süresi başlamış olacak. Bireysel emeklilik sisteminden caymak isteyen kamu görevlisi, bu talebini posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla çalıştığı kuruma / ilgili emeklilik şirkete (ilgili emeklilik sözleşmesinde belirtilen yere) iletecek.

Cayma talebinin ilgili emekli şirketine ulaşmasını izleyen 10 gün içinde, ödemiş olduğu katkı payları ve varsa hesabında bulunan yatırım gelirlerinin kamu görevlisine iade edilmesi gerekecek.

Personele yapılacak iade ödemesinin gecikmesi durumunda doğacak zararlar, ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de uygulanmak suretiyle karşılanacak.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

LGS
04 HAZİRAN 2023
Araç çubuğuna atla