Açıklama:

düşünceyi geliştirme yolları

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI ÇALIŞMA KÂĞIDI

 

Bugünün gençliği, daha iyi yetişmiş ve daha kültürlüdür. Benim gençliğime kıyasla daha kolay yetişiyor gençler. Ancak bugünkü gençler bizim gençliğimize göre daha az okuyor. Bu da onların günümüz şartlarına göre daha fazla gelişmelerini engelliyor.

…………………………………..

 

Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman alevi çabucak tutuşup yine çabucak söner. Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz yazarlar da parlamış olsalar bile elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler.

…………………………………..

 

Bir yerde sabit civata gibi dönüp duranların ne kendilerine ne de çevrelerindekilere faydaları vardır. Oysa dünyaya bakalım; her şey değişir, durmadan yol alır. Su buhar olur, yağmura dönüşür; tohum, baş verir, çiçeğe dönüşür; civciv, pek cılız doğar, kocaman bir horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın bir parçası olan insan neden dursun?

…………………………………..

 

Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sırasında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları; tabiat, kâinat ve toplum olayları hakkında düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan dini ve kahramanlık hikâyeleridir. Bu destanların büyük bir kısmı İslamiyet’ten önceki dönemde oluşmuştur.

………………………………….

 

Anadolu’da yapılan el işlerinde bir süs varlığı olarak işlenen bitkilerin yörelere göre değiştiği, bir çiçeğin örnek alındığı görülür. Karadeniz köylerinde örülen oyalarda  karanfil, zambak, sümbül, lale türünden özel bir ilgi ile yetiştirilen çiçekler görülmez. Güneydoğu Anadolu illerinde örülmüş bir el işinde ise fındık yaprağı oyası aramak boşunadır.

………………………………….

 

Eğitim görmemiş insan ruhu işlenmemiş demire benzer; iyi bir ustanın eli değmedikçe insanda gizli olan renk ve güzellik ortaya çıkmaz.

…………………………………..

 

Hedeflerimize ulaşmak için mutlaka çalışmalıyız. Çalışmadan hiçbir iş başarılamaz. Balzac: “Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir.” diyerek hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmamız gerektiğini ifade etmiştir.

………………………………..

 

Türkçeden katledilip ölüme mahkum edilen kelimelerimiz, çok iyi bilinmelidir.Çünkü onlar savaşta birer birer şehit edilen neferlerimiz gibidir. Türkçe kurtarılmadan Türkiye kurtarılamaz.

…………………………………

 

 

Duymak, düşünmek, zengin bir hayal gücüne sahip olmak kuşkusuz önemli bir şeydir. Sanatçı, dünyayı başkalarından farklı gören insandır. Fakat duygularını dile getiremeyen bir kimseye de sanatçı denemez. Çok parlak hayalleri olduğu halde şiir yazamadığından yakınan ressam arkadaşına Mallerma, “Dostum, şiir hayallerle değil, sözcüklerle yazılır.” demiştir.

…………………………………………………

 

Falih Rıfkı Atay Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının gezi türünde en güçlü ve verimli yazı yazan yazarlarındandır. Onun gezi yazıları sağlam ve çarpıcı gözlemlere dayanır. Reşat Nuri Güntekin ise daha çok bir romancı olarak ün yapmakla birlikte gezi türünde de renkli ve çarpıcı örnekler vermiştir.

………………………………………………….

 

En çok özlediğim şey neşe olmuştur. Sonraları mutlu oldum ama mutluluk, neşemin yanında güneşle elektrik gibidir. Mutluluğun hep bir nedeni vardır. Bir şeyler nedeniyle mutlu olunur. Varlığı dışardan bir olaya bağlıdır. Oysa neşenin belirli bir nedeni yoktur. Belki de hiç yoktan sarar seni. Varlığı güneşe benzer, kendi yüreğinin ısısıyla yakar.

……………………………………..

 

Bir tavus kuşunun vücudu, çocukları da büyükleri de hayran bırakmak için bezenmiş gibidir. Dişileri, erkekler gibi sadedir, erkekleriyse kadınlar gibi süslüdür. Yılanınkiler  gibi yassı başlarının dörtte üçünü gözleri ve ucu sivri gagaları kaplar.

…………………………………………………

 

Olumlu düşünce ve hisler hayatımızdaki başarıların sonuçları değil, sebepleridir. Başarı, olumlu düşünceyi ve inancı pekiştirir. Büyük yarışmalarda kırılan rekorlar sonuçtur. Bunların sebebi olumlu düşüncedir. Olimpiyat sporcuları önce önlerindeki “inançsızlık engelini” kırarlar.

………………………………………..

 

Gönderen: Admin
Tarih: 11 Mart 2017
Boyut:

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

LGS
04 HAZİRAN 2023
Araç çubuğuna atla