MEB Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman Alımı Başvuruları Başladı

Admin
Şubat 27, 2017

Milli Eğitim Bakanlığı geçici süreli öğretici ve rehberlik danışman alımı başvuruları başladı. Alınacak olan geçici süreli öğreticiler Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek için görevlendirilecektir. Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda başvuru şartları istenilen belgeler başvuruların nasıl yapılacağı belirtildi. Duyuruya göre

GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıldan fazla askerlik görevini erteletmiş bulunmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

LGS
04 HAZİRAN 2023
Araç çubuğuna atla