logo
Mecazlarla ilgili sorular
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ince” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" B) Berat ince düşünceli bir çocuktur.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" C) Adamın elindeki çanta çok ağırdı.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acı” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" A) Dışarıda acı bir soğuk vardı.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boğaz” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" D) Boğazına kadar borca batmış.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" C) Yemekte çok tatlı yedim.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bal” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" C) Bal tutan parmağını yalar.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boş” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" A) Masamın gözleri boş.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki tümcelerin hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" A) Bu gün sırtı durmadan ağrıdı.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki  cümlelerden hangisi “mecaz” anlamlı değildir?
Doğru Cevap: "C" C) Kanadı kırık bir martı gördüm.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" C) Babam burnundan ameliyat oldu.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Mecaz Anlam


Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak
yeni bir anlam kazanmasına mecaz anlam denir.

Örnek

Ortalıkta savaş kokusu vardı.
(Koku: Belirti, işaret)

Olaylara karşı kör ve sağırdır.
(Kör: Duyarlılığını yitirmiş)

Boş sözlerle beni oyalamayın.
(Boş: Bir işe yaramayan)
Araç çubuğuna atla