logo
Test
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" B) Sağlıklı olmak için spor yapıyor.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) cümleye neden-sonuç ilişkisi katmıştır?
Doğru Cevap: "A" A) Beni sahip olduğum şeylerden ayırmaya zorladığı için ona kızgındım.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "için" sözcüğü amaç anlamı katmamıştır?
Doğru Cevap: "D" D) Dönüşte kömür tükendiği için bir ara durmak zorunda kalmışlar.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü amaç-sonuç ilgisi kurmuştur?
Doğru Cevap: "A" Kızı için bir etek almış.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sebep –sonuç cümlesidir?
Doğru Cevap: "A" Deniz çocuğu olduğu için maviyi çok severdi.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ama" bağlacı, aralarında neden-sonuç ilişkisi olan iki cümleyi bağlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Ben bu işe karıştım ama pişman oldum.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü amaç sonuç ilgisi kurmuştur?
Doğru Cevap: "A" Kızı için bir etek almış.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep-sonuç cümlesi değildir?
Doğru Cevap: "C" Dedemi görmek için geldim.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” kelimesi neden – sonuç ilişkisi kurmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Saha çamur olduğu için maç ertelenmiş.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinde “için” edatı cümleye “amaç” anlamı katmıştır?
Doğru Cevap: "D" Konseri yakından izlemek için erkenden konser alanında sıraya girdik arkadaşlarla.
Soru Açıklaması
logo
Test
11.
(I) Annem Bitlis'te tereyağı ve yoğurt yapardı. (II) Bunları pazarda satardı. (III) Ayakkabılarım eskimesin diye altlarına lastik çakılırdı. (IV) Giysilerimiz yamanırdı ama kimseye muhtaç olmazdık. (V) Babam hayatı boyunca kimseye muhtaç olmak istemedi.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde amaç anlamı vardır?
Doğru Cevap: "C" C) III.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi arasında sebep sonuç ilişkisi kurulamaz?
Doğru Cevap: "D" insan - konuşma - uyku
Soru Açıklaması
13.
I.Şairin kullandığı bir sözcüğün, bir dizenin bile ne anlama geldiğini anlamak için onunla ilgili yazılmış ne varsa okuyorum.

  1. Uzun yıllar yurt dışında kalmam, romanlarımda gurbetçi insanlarımızın sıkça yer bulmasına yol açtı.


III. Sinemanın geniş kitlelere hitap edebilmesi, onun herkese inebilen anlatım gücü ve çok yönlü bir sanat olmasından ileri gelir.

  1. Tiyatro, izleyicilerle (bilgiyelpazesi.com) yüz yüze iletişimi zorunlu kılan bir sanat olmasından dolayı bin yıllara direnmiş bir sanattır.


Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" A-I
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir neden sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "A" Çok çalıştığım için sınavdan yüksek not aldım.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "D" Başarılı olmak için çok çalışmalıyız.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisinde için sözcüğü amaç-sonuç ilişkisi kurmamıştır?
Doğru Cevap: "B" O ceketi beğenmediğim için almadım.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Seni üzmemek için bu konudan sana hiç bahsetmedim.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi amaç-sonuç ilişkisi taşıyan bir cümledir?
Doğru Cevap: "B" Özgür olurum diye buraya gelmiştim.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Beni dinlemediğin için sana çok kızgınım.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Bu yaşananların sebebini bilmiyorum.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Çılgın formülümüzü uygulayarak bu tarz sorular sorun olmaktan çıkıyor.

Çılgın Formül: Sonuç gerçekleşmişse Neden-Sonuç

Sonuç gerçekleşmemişse Amaç-Sonuç

Örnek: Yağmur yağdığı için okula gidemedi. sonuç belli. Neden-Sonuç

Ekmek almak için bakkala gitti. Ekmek almaya gitti ama belki bakkalda gofretleri görünce dayak yemeyi göze alıp ekmek almaktan vaz geçmiş olabilir.
Araç çubuğuna atla