Özel Okula Dönüşen Dershanelere Destek

Admin
Şubat 26, 2017

2014 yılında getirilen kanunla dershaneler kaldırılmıştı. Yine geçen hafta getirilen KHK ile de etüt merkezleri kaldırıldı. Getirilen kanunla, dershanelerden özel okula dönüşebilecek durumda olanlara 2019 yılına kadar süre verilmişti.

Özel okula dönüşen dershanelere arsa ve bina desteğinin hangi şartlarda sağlanacağına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müşterek hazırlanan “5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemede özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunan dershanelere iki tür destek öngörülüyor.

Yönetmeliğe göre, Hazine taşınmazları üzerinde 25 yıla kadar irtifak hakkı kurulabilecek ya da mülkiyeti hazineye ait olmakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli binaların tamamı veya bir kısmı pazarlık usulü ile 10 yıla kadar kiralanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülecek süreçte, ihaleye katılmak için bazı şartlar aranıyor.

İrtifak hakkı ve bina kiralama ihalelerine katılabilmek için dershane kurucularının 1 Eylül 2015’e kadar dönüşüm programında yer alması ve bu kapsamda özel okula dönüşüm taahhüdünde bulunmuş olması şartı gerekecek.

Ayrıca ihalelere katılmak için dershanenin 6528 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 itibarıyla geriye dönük en az üç yıl süre aynı gerçek kişi tarafından veya dershane kurucusunun tüzel kişi olması halinde ise çoğunluk hisse itibarıyla aynı ortaklar tarafından işletiliyor olması da aranan şartlar arasında bulunuyor.

HER DERSHANE,SADECE DERSHANENİN BULUNDUĞU İL SINIRLARINDA İHALEYE KATILABİLECEK

Her dershane kurucusu sadece dershanenin bulunduğu il sınırları içerisindeki ihalelere katılabilecek.

İmar planında eğitim tesis alanı olarak ayrılmış taşınmazlar öncelikli olmak kaydıyla mülkiyeti hazineye veya kamu idareleri ile mahalli idarelere ait taşınmazlardan yönetmelik kapsamında değerlendirilebilecek niteliktekiler tespit edilecek.

Mimar ve mühendislerce de incelenecek taşınmazlardan uygun olanlar için ihale süreci başlatılacak. İrtifak hakkı tesisi bakımından 31 Aralık 2017 tarihine, kiraya verilecek taşınmazlar için ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar, en geç altışar aylık periyotlar halinde ihaleye çıkılabilecek.

Dönüşüm programına dahil olarak okul açma taahhüdünde bulunan dershanelerin bu taahhütlerini 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar yerine getirmeleri gerekecek.

MEB yetkilileri, dershane dönüşüm programındaki bin 534 kurumun ihalelere girme yeterliliğine sahip olduğunu bildirdi.

memurlar.net

 

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

LGS
04 HAZİRAN 2023
Araç çubuğuna atla